Ulf Engströms Pokerblogg

Varför inga cash-games?

Frågan har ställts av många och jag väljer här i ett väldigt långt inlägg att förklara lite av hur arbetet i referensgruppen har varit och varför jag har agerat som jag gjort.

 

När spellicensutredningen för ett knappt år sedan lades fram, så finns det inte med någon öppning för cash-game live utanför Casino Cosmopol. Detta är förstås en stor besvikelse för många, vilket jag har stor förståelse för. Att licensutredningen inte skulle komma att tillåta cash-game live hade jag nog kunnat säga ganska säkert redan innan. Det är bara att se på omvärlden, mängden länder som tillåter cash-game utanför casino eller andra ordentligt kontrollerade platser är ganska få. 

 

 

Inför första mötet fick jag förfrågan om jag kunde tänka mig att skriva ihop ett mindre underlag för live-poker, baserat på tidigare utredningar och ett material som jag fick tillskickat mig. Det första materialet är från förra utredningen som gjordes. Den inleds för pokerns del med punkten 8.16 Fysisk poker i turneringsform, där slutsatsen presenteras direkt under, kort och koncis. "Bedömning: Fysiskt pokerspel i turneringsform bör inte tillåtas". Då handlar det alltså om turneringsform som inte ens anses lämpligt att tillåta. Detta utvecklas i texten med förklaringar om spel om pengar, lotterilag osv.

 

Nästa handling beskriver hur lagen är i Norge, där endast Norskt mästerskap tillåts, tillsammans med turneringsspel "i hemmet", för en väldigt liten krets spelare (max 10). Texten går vidare till Danmark som tillåter cash-game på kasino, turneringsspel även utanför kasino med minst 10 och högst 50 spelare och en maximal insats på 300DKK. Rebuy eller reentry är inte tillåtet och inte sit and go-turneringar.

 

Även England nämns, där det finns poker på kasino, på pubar (med max 5 pund i insats per spelare), på arbetsplatser och för kommersiella eller medlemsklubbar. Klubbarna måste bedrivas helt eller huvudsakligen för andra ändamål än spel om pengar.

 

Utifrån detta material skrev jag ett underlag som definierades som arbetsmaterial och som skickades ut till referensgruppen och användes av expertgruppen. I denna skrift hänvisar jag huvudsakligen till poker utan att skilja på cash eller turnering, vid vissa tillfällen refererar jag specifikt till turneringspoker.

 

Som inledande överväganden från utredningen fick jag en text där det står att grundmaterial är tidigare utredningar (som alltså tom ville helt förbjuda turneringspoker) och andra länder (där exemplen på våra grannar visar att cashgame inte finns utanför kasino, eller inte ens där). Ett textstycke där är:

"Särskilda hänsyn måste också tas beträffande spel som saknar gränsöverskridande karaktär eller där det saknas ett kanaliseringsbehov. Målet bör vara att kanalisera den efterfrågan som finns, inte att öka efterfrågan. Mot denna bakgrund kommer licenser på landbaserade kasinon och för spel på värdeautomater inte att ges till annat än ett statligt ägt företag."

 

Detta följs av ett resonemang om ansvarsfullt spelade, skydd för konsumenten och riskbedömning. Spelmissbruksfrågor var en viktig del av utredningen och forskare och representanter för spelmissbruksföreningar var representerade i referensgruppen och vi fick många presentationer som visade hur många som ringde till olika stödlinjer baserat på olika spel osv. Dessa visade att problemen med turneringspoker var relativt små, medan cash-game var betydligt högre.

 

Vi fick reda på att inga fler kasinon skulle tillåtas och cash-game kategorieserades som endast ett kasinospel. 

 

När sedan nästa omgång handlingar om poker kom, hösten 2016, fanns texter som bland annat:

"Den som anordnar cash games bryter mot brottsbalkens bestämmelser om dobbleri". 

Förslaget som utredningen har vid denna tidpunkt är i sammanfattning:

"Utredningens förslag: Det ska vara möjligt att få licens att anordna kortspel (i första hand poker) i turneringsform för allmänheten. Förutsättningarna är bl.a. att minst 8 och högst 30 spelare deltar i turneringen, det i lokalen inte förekommer annat spel om pengar, ingen alkohol serveras eller förtärs i lokalen och endast personer som fyllt 18 år vistas i de lokaler där turneringen äger rum samt god ordning råder i lokalen där turneringen bedrivs"

 

Alltså, turneringsspel, max 30 personer, ingen alkohol. 

 

I underlaget finns en text som rör den typ av klubbar som är upprörda över att cash-game inte tillåts:

"Stockholm – Lotteriinspektionen har vid flera tillfällen för polisen i Stockholm påtalat problemen med de två stora pokerklubbar som finns i Stockholm. Dessa polisanmäldes år 2014 och ytterligare uppgifter gällande dessa lämnades till polisen under år 2015 utan att några synbara åtgärder vidtagits. Ur rapporten:
”De intervjupersoner som arbetar i Stockholm menar att spelmiljön är en sluten värld och att Stockholmspolisen inte har mycket insyn i den verksamheten.”

Under år 2015 meddelades två viktiga avgöranden avseende poker. Dessa avgöranden gällde illegalt kortspel där företrädarna för de klubbar som bedrivit illegalt kortspel dömdes för bl.a. grovt dobbleri samt grovt brott mot lotterilagen."

 

Hänvisning finns även till varför antalet spelare begränsas, där cash-game nämns:

"Kraven införs med anledning av att en pokerturnering med få deltagare närmast får karaktären av ett s.k. cash-game, dvs. ett snabbare spel även om man inte kan hoppa in och ut i spelet på samma sätt. Avseende gränsen för högsta antalet deltagare införs kravet för att separera pokerspelet från de större turneringar, i förhållande till insats och antal deltagare, som anordnas av AB Casino Cosmopol."

 

Cash-game nämns även specifikt i texten i ett tydligt avstyrkande:

"Vid pokerturneringar förekommer, vid sidan av den ”riktiga” pokerturneringen, ofta cash-games, dvs. traditionellt pokerspel med tidvis betydande kontanta insatser. Dessa spel syftar till att ”sysselsätta” de spelare som åkt ur turneringen och medger inte sällan att man kan vinna betydande belopp. Under alla förhållanden bör dessa spel, som får anses vara av äventyrlig karaktär, aldrig vara tillåtna utanför de särskilt reglerade pokerturneringarna som äger rum i de statligt ägda landbaserade kasinona"

 

Avseende spel på krogar och restauranger skriver utredningen:

"För att inte förena pokerspelet med restaurang- och krogmiljöer, vilka inte alltid är lämpade för större spelarrangemang,införs ett krav på att alkohol inte får serveras i lokalen (de spel som i dag sker i restaurangmiljö, dvs. restaurangkasinospel fungerar väl och har inte många samtidiga deltagare varför dessa spelplatser inte bör belastas med motsvarande förbud)."

 

Utifrån detta skrev jag ett svar där jag inte försökte få till cash-game, vilket jag bedömde som helt dödsdömt, men riktade in mig på att tillåta turneringsspel i restaurangmiljö, samt att få upp deltagarantalet. Bägge dessa sakerna lyckades och det är jag väldigt nöjd med.

 

Så från en utgångspunkt där turneringspoker i tidigare utredning som användes som underlag, föreslogs inte vara alls tillåten, till att vi enligt nuvarande förslag ska få spela upp till 48 personer på en restaurang, anser jag vara en enorm framgång. Den som tror att det hade lyckats bättre om vi tjatat oss blåa om cash-game, får gärna tycka det, men jag är rätt övertygad om att den har fel.

 

Kommentera

 • Ett problem med monopolet är priserna. Utan konkurrens så kan SS sätta de priser som de tycker är lämpliga. Det finns ingen vinst med att göra bra och billig poker för de som är intresserade av att spela poker. Istället så använder man en affärsmodell som har fokus på rake och lotto-poker-turneringar.

  #1
  Spela Lagom ?
  2018-02-19 20:49:16

Ulf Engströms Pokerblogg

Ulf Engström

Ulf Engström är före detta ordförande i Svenska Pokerförbundet, och en passionerad hobbyspelare. Han bloggar exklusivt på Poker.se om sitt liv som hobbyspelare och om spelbranschen och juridiken kring denna.

Topp 5

De bästa pokerrummen

Sveriges bästa

Pokerbloggare

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

 • Bäst
  Ingen bonus
  Paf Poker
  18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
 • Populär
  Ingen bonus
  Coolbet Poker
 • Klassisk
  4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
  Unibet Poker
  18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.