Kontantspel

Grundläggande formen av poker

Cashgame är den grundläggande formen av poker, den som spelats längst. Turneringsvarianten är ett relativt nytt påfund. De största skillnaderna mellan turneringar och cash game är tre, din stack, mörkarna och inköp.

Tre skillnader från turneringar

I kontantspel: Bestämmer du själv storleken på din stack beroende på hur mycket du köper in för. Vanligen kan du variera denna mellan 40 och 200 big blinds.

I kontantspel: Ökar inte blindsen eller antarna efter hand spelet går utan man spelar på samma nivå hela partiet (eller tills spelarna överenskommer om att höja).

I kontantspel: Kan du när som helst efter en giv välja att köpa in mer marker (om du inte ligger på eller över maxupptaget), eller kliva av och lämna bordet och växla in eventuella kvarvarande marker.

Spela på rätt nivå

Dessa faktorer gör att cash game blir ett rätt annorlunda spel än turneringar. En mycket avgörande skillnad är du oftast spelar djupstackat mot djupstackade spelare. Det vill säga att både du och dina motspelare har mycket marker framför er i relation till blindsen. Detta får i sin tur konsekvensen att det blir mer manöverutrymme i spelet, speciellt på senare gator. Detta i sin tur gör att många ser cash game som mer skicklighetskrävande än turneringspoker. Andra menar att det handlar om olika typer av skicklighet.

Exklusiva turneringar

Endast för våra medlemmar

Poker.se Knockout
NLHE Turbo (5min levels) 6-max
$11 med chans till 2 st reentries
27 Sep

Statistik - före given

Oddsen för din hand

Ess-Ess
Definierade pocket-par t.ex. Ess-Ess
200 mot 1
0,5%
Ess-Kung suited
Ess-Kung i samma färg
331 mot 1
0.3%
Ess-Kung off
Ess-Kung ej i samma färg
110 mot 1
0,9%
Ess med sämre än en knekt (ej färg)
Ess-Lågt suited
36 mot 1
2,8%
Ess-Lågt off
Ess med sämre än en knekt (färg)
11 mot 1
9,1%
Par
Vilket par som helst
16 mot 1
6,1%
Färgdrag
Två kort i samma färg
3,25 mot 1
31,6%
Stegdrag
Två kort i följd och ej i samma färg
15 mot 1
6,7%
Steg- & färgdrag
Två kort i följd och i samma färg
47 mot 1
2,1%