Debatt - Kritik mot Svenska Pokerförbundets remissvar

Följande är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Poker.se

Till Svenska Pokerförbundet.

Öppen kommentar till ert remissvar (2020-05-28) till ’Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19’.

Er avsikt med ert remissvar må vara av välvilja för pokerspelarna men er skrivelse genomsyras av en bristfällig kunskap på området och förmedlar därmed dessvärre ett oseriöst och okunnigt intryck. Sannolikt och förhoppningsvis bidrar det endast till att ert remissvar förbises men i förlängningen kan det dessvärre påverka Svenska Pokerförbundets förtroende och möjlighet till att påverka svensk spellagstiftning på sikt.

Vid läsande av ert remissvar är det tidigt uppenbart för den påläste att förbundet inte har grundläggande kunskap om spellag (2018:1138). Vidare är er strategi att dels försöka påverka de tillfälliga åtstramningarna och dels kritisera spellagen i stort uppseendeväckande. Den rimliga strategin i den här situationen lär sannolikt vara att enbart försöka påverka det förstnämnda.

Inledningsvis framför ni att det är positivt att ”regeringen börjar separera olika typer av spel”. Det är ingen nyhet eller förändring i något avseende i den svenska spellagstiftningen. I 2 kap. 3 § spellag kan ni finna lagstiftarens definition av de olika speltyper som lagen berör. Paragrafen tydliggör bland annat vad som räknas som kasinospel, vilket bland annat kortspel gör. Ni skriver i första stycket om kasinoautomater vilket är ett begrepp lagstiftaren inte använder sig av vilket i sin tur skapar förvirring. Min förmodan är att det är er benämning på värdeautomat, 2 kap. 3 § p. 21.

Under punkt 3 önskar ni att poker undantas från de tillfälliga ”insats- och förlustgränserna” då poker inkluderar ett skicklighetsmoment. Något ni återkommer till genom att referera till ett avgörande i Högsta domstolen (NJA 2011 s. 45 Grebbestads-målet).

Felaktigheterna under punkt 3 är dessvärre flertalet och av största vikt. Dels aktualiserar nuvarande författningsförslag ingen insatsbegränsning utan genom 3 § en insättningsbegränsning. Skillnaden är monumental.

Ett ännu större missförstånd eller misstag begås då ni önskar att föreslagen förlustgräns inte ska appliceras på pokerspel. Den förlustgräns som avses i 4 § i författningsförslaget hänvisar till 14 kap. 7 § spellag vilken statuerar att förlustgräns endast aktualiseras i det fall det rör sig om spel på värdeautomat. Det för med sig att ert inledningsstycke samt era påvisade skillnader mellan de två spelen under punkt 3 är utan intresse då såväl lagstiftaren som regeringen redan gjort den uppdelning ni fokuserar er argumentation kring.

Det tredje misstaget ni begår är att ni hänvisar till Grebbestads-målet för att påvisa att HD anser poker vara ett skicklighetsspel. Domstolen bedömde dels enbart spelformen Texas Hold’em och dels baserat på att huvudturneringen var tänkt att pågå under flera dagar och att sidoturneringarna (i form av Sit & Go) enligt de åtalade skulle pågå i flertalet timmar. Men framförallt är hänvisningen riskfylld då HD bedömde att kontantspel i Texas Hold’em är ett spel som till övervägande del avgörs av slumpen.

Genom att inte sätta er in i regeringens förslag och genom att inte tillskansa er en grundläggande kunskap om spellagen fokuserar ert remissvar på felaktiga eller redan avklarade delar. Ni förlorar därmed er chans att spela en betydande roll och trycka på de punkter som är värda att påverka vid stiftandet av den tillfälliga författningen.

Vänligen,

Simon Ehne
simon1583
Pokerspelare och jurist

Kommentera

 • Håller faktiskt med dig Simon. Läste förbundets remissvar när det publicerades tidigare och tänkte själv att det fanns saker i svaret som inte framställdes så juridiskt snyggt för att nå framgång. Synd för pokern för jag håller med förbundet i sak, men det är en annan sak och kan krävas ett visst språkligt upplägg som en lekman inte klarar av för att nå framgång juridiskt. Har själv juridisk utbildning och jobbar med fastighetsjuridik, så jag har sett lite liknande skrivelser inom det fastighetsrättsliga området som håller betydligt högre klass.

  #1
  David
  2020-06-03 22:11:02
 • ”Min avsikt med min kommentar var inte att skapa tjafs.”

  Tur att du är jurist och inte kommunikatör.
  Att inleda med att kalla motpart ”oseriösa” och ”okunniga” och att skrivelsen ”genomsyras av en bristfällig kunskap”, skulle eventuellt kunna tolkas som att man vill skapa ”tjafs”

  #2
  Hogge
  2020-06-03 19:47:04
 • Hej Daniel,


  Tack för din kommentar.

  Får ta dig på orden där och backa i den frågan i det fallet. Läste inte deras remissvar som en del av en serie.

  Angående benämningen/definitionen så får du gärna läsa det stycket jag skrev till Joakim i samma fråga. I grunden handlar det om att du och jag inte är målgruppen för texten utan en person som inte kan förväntas kunna något alls om spel men som däremot kan finna definitionslistan i lagtexten.

  Angående skicklighetsmomentet så håller jag med om att det kan tas upp men om jag var Svepof hade jag inte gjort det så avslappnat utan att fundera både ett och två varv på vad konsekvenserna blir ifall poker rakt av räknas som skicklighetsspel enligt lagen.

  Angående vem som ska kontakta vem så står jag fast vid att det är upp till Svepof att sträcka ut en hand till pokersverige om det är så att de känner att kompetens i en fråga saknas. Pokersverige kan inte förväntas gissa vad Svepof har för uppdrag i nuläget och fråga ifall deras kompetens är önskvärd.

  Min avsikt med min kommentar var inte att skapa tjafs. Anledningen till min kommentar i frågan var att Svepof sände ut ett e-postmeddelande till medlemmar och f.d. medlemmar med deras remissvar bifogat och en uppmaning att sluta upp bakom dem. Jag önskade då belysa att Svepof missuppfattat författningsförslaget på de viktigaste punkterna. Mer önskvärt vore då att det skapar en dialog eller givande diskussion om bristen på tid eller kompetens i Svepofs styrelse och bristen på engagemang hos svenska pokerspelare.

  Vänligen,
  Simon

  #3
  Simon
  2020-06-02 00:25:04
 • Hej Joakim,

  Tack för din kommentar, jag ska försöka ta mig igenom den steg för steg och ge min syn på saken.


  Jag skrev ursprungligen inlägget på Twitter och det har sedan delats vidare hit och till ett antal Poker-grupper på Facebook. Det jag ursprungen uttryckte som anledningen till mitt inlägg är att Svepof gått ut i sociala medier och uppmanat att svenska pokerspelare ska stå bakom dem (med medlemskap) så att de kan presentera en enad och stark grupp spelare och därmed få en tydligare röst i debatten, exempelvis genom sitt remissvar. Hade mina synpunkter om Svepofs remissvar varit uppbyggda på en djup juridisk kunskap där de missat på teknikaliteter hade jag förstått irritationen över min inlägg. I det här fallet handlar det däremot om att Svepof sannolikt inte ens läst den pressrelease som släpptes i samband med det reviderade förslaget.
  
Du kan på följande länk läsa pressreleasen;
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/reviderade-forslag-for-att-minska-riskerna-pa-spelmarknaden-till-foljd-av-utbrottet-av-covid-19/

  Punkt ett är den information som jag fokuserat min kommentar kring, den har Svepof missuppfattat fullständigt. Att jag sedan valt att bygga min kommentar kring en bakgrund av det juridiska är inte nödvändigt utan enbart ett förtydligande från min sida.

  Hade Svepof tydligt förklarat för poker-communityn att de har en möjlighet att sända in remissvar i det här ärendet men sagt ”Vi har inte kompetensen, vi vet inte exakt vad det innebär och vi vet inte hur vi ska formulera oss” då är det möjligt att någon pokerspelare hade nappat. Jag kan ha missat det men jag har inte sett någon sådan hand sträckas ut. Det är mer rimligt att Svepof ber om hjälp i en fråga än att svenska pokerspelare med olika kompetensområden ska gissa att deras kompetens är efterfrågad i ett viss ärende.


  Angående formuleringen ’kasinoautomater’ så förstår jag vad som åsyftas men jag har levt i spelvärden i 10+ år, jag är inte Svepofs målgrupp i det här sammanhanget. Gång på gång tycker jag mig höra pokerspelare säga att politiker och liknande befattningar inte kan någonting om spel. Det vi kan göra då är att skriva på deras språk, vi kan inte använda våra egna begrepp om vi vill få maximalt gehör i de här sammanhangen.

  Angående felskrivningen/missuppfattningen insatsgräns så handlar det om att läsaren ska kunna följa med i Svepofs skrivelse. Det kopplar samman till ovan men jag hävdar även fortsatt att det tyder på att ytterst lite tid har lagts på remissvaret när ett sådant fel begås.

  Det kan i många sammanhang vara väldigt viktigt att trycka på att poker är ett skicklighetsspel och det är inte alls orimligt att ta upp det i remissvaret. Jag lägger ingen personlig värdering av det utan jag önskade endast uppmana till viss försiktighet då det skulle innebära en rad ytterst negativa konsekvenser för pokerspelare ifall all poker bedömdes som ett skicklighetsspel i alla sammanhang. Kort sagt är det minerad mark.
  
Problematiken att använda Grebbestads-målet som något positivt för poker är mångbottnad och några av punkterna tog jag med i min kommentar, med huvudfokus på att Cash Game räknas som turspel. Utöver det avgjordes målet när dobbleriparagrafen fortfarande existerade och spellagen inte var skapad. Att HD ska ta upp ett nytt fall kring andra spelformer eller ändra praxis kring skicklighetsmomentet är högst osannolikt.


  Jag lyssnade också på podden med Peter Bergman. Det var ett bra avsnitt där han fick bra frågor och där han gav en del bra svar. Ett uppskattat framträdande av Svepof, tycker jag. Siffran på 200 000 var väl dock från ungefär 2007, eller minns jag fel? Att förbundet i dag har ett hundratal medlemmar håller jag med om är alldeles för lågt. Jag tycker dels att Syres förslag om en MTT där raken går direkt in som medlemsskap (eller liknande) och ditt förslag om att man måste vara medlem för att spela på en klubb är väldigt bra förslag.
  Håller däremot inte med om att Svepof och dess medlemmar är de enda som kan göra något för situationen. Med tanke på att spelbolagen nu hämtar fram statistik på att spelandet inte alls ökat under de senaste månaderna och att BOS uttalar sig frekvent i media så vet vi de facto att det finns andra aktörer som verkar för våra intressen. Att de sedan prioriterar pokern lågt är självfallet inte positivt för oss men deras remissvar borde ändå vara mer positiva för oss pokerspelare än Svepofs.

  Vänligen,
  Simon

  #4
  Simon
  2020-06-02 00:07:38
 • Hej Simon!

  Jag är ingen jurist men delar inte helt dina sågningar av förbundets svar:

  ”Inledningsvis framför ni att det är positivt att ”regeringen börjar separera olika typer av spel”. Det är ingen nyhet eller förändring i något avseende i den svenska spellagstiftningen.”

  Jag är övertygad om att de har koll på att spel redan går under olika former i spellagen. Tror du däremot missförstått den formuleringen då alla onlinespel inklusive sport och trav var drabbade i första förslaget. Antar du inte läst deras öppna brev till regeringen för detta är en fortsättning på samma sak att man ska göra skillnad på rena turspel och spel med skicklighetsfaktorer.

  Visst bör man benämna namnen på spel korrekt men till och med du förstår ju vad de menar och de nämner dessutom roulette och slots inom parentes.

  Håller med Joakim att det är bra att trycka på att poker har en stor skicklighetsfaktor. Då det är politikerna som i hög grad är okunniga i frågan som ska läsa det så anser jag att det är bra att försöka visa skillnader på poker och slots med enkla lättförståeliga exempel.

  Då du som pokerspelande jurist ta kontakt med förbundet istället och erbjud dina tjänster. För med öppet "tjafs" får vi inte bättre villkor.

  #5
  Daniel
  2020-06-01 22:59:38
 • Hej Simon!  Hade jag haft dina juridiska kunskaper som pokerspelare så hade jag istället för att dumförklara denna skrivelse som utformats av pokerförbundet (som i grunden endast vill oss pokerspelare det bästa) kontaktat dem,

  presenterat mig, förklarat vilka kunskaper jag besitter, förklarat min syn på saken och sen erbjudit min juridiska kunskap och hjälpt till att rätta till de ”problem” som du anser finns inskrivet i brevet.

  Jag tror säkert att dom som sitter i styrelsen mer än gärna hade välkomnat dig och låtit dig sitta med att utforma dessa typer av brev så att de blir mer juridiskt korrekta i framtiden än vad de kanske är idag.

  Ang. ”Ni skriver i första stycket om kasinoautomater vilket är ett begrepp lagstiftaren inte använder sig av vilket i sin tur skapar förvirring. Min förmodan är att det är er benämning på värdeautomat”

  Som sagt, dom hade behövt din juridiska hjälp här Simon med benämningen. MEN SUCK du förstod uppenbarligen vad dom menade, jag förstod och ALLA andra förstod nog också.  Ang. ”Insatsgräns och insättningsgräns”

  Absolut! Ett onödigt fel av förbundet att skriva så MEN återigen så tror jag ALLA vet vad som menas här också.  Ang. ”då poker inkluderar ett skicklighetsmoment. Något ni återkommer till”

  BRA där förbundet! Att upprepa detta gång på gång på gång för personer som inte fattar sig på spelet poker är det enda rätta. Det SKA printas in i skallen på alla som jämför poker med att lira på lotto eller trycka på en knapp när man spelar på VÄRDEAUTOMAT.  Ang. din sågning att dom tar upp en frielse från HD:

  Jag själv som inte är så insatt i allt som det skrivs om just nu gällande lagar, förslag på regeländringar mm. känner ändå här att jag kan läsa mellan raderna att förbundet kanske tar upp just Grebbestadmålet (som du benämner var fel gjort)

  för att kanske spinna vidare på det beslutet som tidigare klubbats och kanske kan man på så sätt lyckas få in fler pokerspel utöver benämnda THNL och turneringspoker/sit´ngo i den friande domen.

  Beslut som tagits förr kan man ju såklart se annorlunda på idag, eller? Det måste väl ändå ske rätt ofta (rätta mig gärna om jag har fel) att man jämför domar i historien med fall som dyker upp i nutid, ta lärdom av dom och göra förändringar utöver

  hur det ser ut i samhället idag, eller? Som en random svensson skulle jag tycka att motsatsen vore mycket konstigt.  Övrigt som jag vill benämna:

  Om förbundet bara kunde få in mycket fler medlemmar än vad de har idag så hade de säkert haft råd att anlita just jurister, ta hjälp av copywriters mm. som skulle kunna hjälpa till med sånt här.

  Om man nu inte kan hitta dessa personer i medlemslistorna redan som skulle kunna ställa upp ideellt precis som alla övriga i styrelsen idag gör.  Som ordförande Peter Bergman nämnde i podden hos Gambling Cabin för nån vecka sedan så finns det över 200 000 pokerspelare i Sverige (enligt någon undersökning som gjorts) men vad jag förstod det som så har förbundet bara några hundra medlemmar...Det är ju löjligt!!!

  Där måste ju vi pokerspelare ta vårt ansvar och öka på medlemsantalet så de har ordentligt med resurser att jobba med. De klubbar som finns i Sverige idag borde i min mening tvinga sina medlemmar att vara medlemmar i förbundet för att ens få komma in och spela på klubbarna.  Om man ens ska benämna sig som pokerspelare så är det i mina ögon ett krav att man stöttar förbundet och deras arbete. Det är BARA förbundet och vi medlemmar som kan göra något åt situationen som råder idag och INGEN annan.  Vill man ha bättre villkor som pokerspelare, ha rätten att slänga in 5001sek på sitt online-konto när man vill eller om man i framtiden ska kunna gå ner till en licensierad lokal pokerklubb i sin hemstad (med bättre villkor än vad lagen idag säger) och spela turneringar och cashgames

  precis som man får på ”Casino Monopol”. JA, då är det BARA genom att visa att man bryr sig och genom att skaffa ett medlemskap.  Tänk om Förbundet hade alla de 200 000 pokerröster bakom sig som nämndes i podden!?!?

  Då är iaf jag övertygad om att vi inte ens hade haft en debatt idag, för vilken Politiker i Sverige skulle säga nej till 200K potentiella röster i ett kommande val?  Slutord:

  Jag är glad och tacksam över att ni i styrelsen försöker förbättra villkoren för oss pokerspelare med de knappa resurser som ni idag verkar ha.

  Oavsett ifall det blir lite stavfel ibland, att ni kanske inte alltid har full insikt och kunskaper i allt som görs så försöker ni iaf och det är mer än vad jag och många många andra har tid, lust eller kunskap till.  TACK för ordet!  Mvh Joakim

  En av dom medlemmar i Svenska Pokerförbundets lista för år 2020.

  #6
  Joakim Rosendal
  2020-06-01 13:30:31
 • Gillar! Verkligen jättestor skillnad på "insättningsgräns" och "insatsgräns". Vi pokerspelare gnäller ju ofta på att regeringen fattar beslut utifrån bristfällig kunskap, därför extra pinsamt när förbundet slarvar med ordval och saknar grund för argument i så pass viktiga beslut. Tråkigt.

  #7
  Amanda
  2020-05-31 23:48:41

Topp 5

De bästa pokerrummen

Topp 5

Bästa pokerbonusarna

Exklusiva turneringar

Endast för våra medlemmar

Missa inte veckans bästa bonusar!

 • Bäst bonus
  100 kr i turneringsbiljetter
  888 Poker
  18+ Min insättning: 100 kr. Måste hämtas inom 14 dagar. Biljetterna giltiga i 14 dagar efter uthämtning. Regler & villkor gäller.
 • Populär
  100 kr i SPINS-biljetter
  partypoker
  100 kr gratis i SPINS-biljetter när du sätter in dina första 100 kr. Biljetten förfaller efter 60 dagar. 18+. Villkor gäller.
 • Svensk
  4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
  Unibet Poker
  18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.