Vi tittar närmare på konceptet pokerteam – En intervju med Team 3000

Många av de svenska framgångarna har kommit via spelare som varit en del i ett team. WSOP-vinnarna Anders Henriksson och Mats Rahmn tillhörde Vällingbymaffian, och WPT- och EPT-finalisten Per Linde är en av frontfigurerna i Team3000. Poker.se har pratat med just Team3000 om hur det är att ingå i ett pokerteam.

Swedish Santas, Vällingbymaffian, Team Hink / Gnuf. Många av de mest framgångsrika pokerspelarna i Sverige har kommit fram som en del i en större gruppering, och inte sällan är det också flera av medlemmarna som nått större framgångar under samma period. Dessa team kan vara mer eller mindre formellt sammansatta, ibland som en sponsrad grupp spelare kring en sajt, som till exempel Team Gnuf (som uppkom ur kamratgänget Team Hink), där Ramzi Jelassi och Jonas Molander är två av medlemmarna. I Vällingbymaffian slog kamraterna Mats Rahmn och Anders Henriksson till samma år i WSOP och bärgade var sitt armband. Även idag finns flera grupperingar av spelare som umgås, pushar varandra och reser runt och spelar turneringar; Några exempel är The Office och Variansbyrån. Poker.se tog hjälp av ett av de idag mest omtalade teamen för att försöka förstå lite mer om hur dessa grupperingar kan fungera.

Team 3000

Per Linde" alt="Per Linde" src="http://www.poker.se/images/live/gallery/widened/3202.jpg" /> Per Linde, WPT- och EPT-finalist

Namnet Team 3000 är ett internt skämt som uppkommit efter en konversation mellan Jimmy Östensson och den svenske pokerspelaren Lars Kjestrup. Teamet har fått mycket PR de senaste månaderna, genom bloggar, forumdagböcker och inte minst fina resultat för medlemmar i teamet. Namnet är något som ofta kommit upp, och historien har förklarats flera gånger, men mindre har nämnts om teamets funktion och påverkan på dess medlemmars utveckling.

Efter en stunds förvirring och diskussion om hur länge vi skulle kunna hålla diskussionen utan att den blev en tågurspårning landade vi så till slut i frågan om vad Team 3000 egentligen är.

"En sekt!" utbrister Oscar Kroon spontant, innan Per Linde utvecklar svaret något mer ingående. "Team 3000 är väl i stort sett det gäng som reser ihop. Det finns inga direkta regler för vem som ingår eller vem som inte ingår. Är man med i vårt gäng är man väl med", säger han. Jimmy Jönsson instämmer.

"Från början hade vi ett forum som hette Pokertomtarna där det blev så att en del av medlemmarna åkte rätt frekvent runt på olika tävlingar och resmål. Därefter har det tillkommit lite fler folk på varje resa"

Sammanslutningen har inte funnits mer än ett par år, och är i grunden mer eller mindre hopslagen av flera små grupperingar av spelare som träffats ute på resor samt inte minst genom pokerforum.nu. Därefter har gruppen växt efter vägen. Jimmy Östensson tillägger att namnet Team 3000 tillkom långt efter att gruppen börjat umgås.

"Det är ju bara ett samlingsnamn", säger Per. "Det var inte så att vi satte oss ner och bestämde att nu är vi Team 3000, utan det blev bara så"

Jimmy Östensson, WPT-finalist och SM-vinnare i PLO

En stor och lös gruppering

Team 3000 är lite speciellt så till vida att de består av tämligen många medlemmar till skillnad från till exempel Variansbyrån eller Vällingbymaffian, och troligen är de också något lösare sammansatta än dessa grupperingar. Samtidigt känns det ganska tidstypiskt för många av dagens större team i pokervärlden. Ofta handlar det om att det inte finns någon som helst formalisering utan sällskapen har växt fram omedvetet. Likväl har det utvecklats sociala koder och traditioner i dessa sammanhang. Team3000 har gått en del av vägen så till vida att de faktiskt har ett namn och en medvetenhet i vilka som är medlemmar i gruppen och inte.

"Det är ju ingen jättestrikt gräns för medlem och inte medlem direkt. Jag slank bara in efter vägen" säger Jesper Rönning. Medlemmarna säger också att det är ett ganska marginellt problem, då det inte finns några fördelar med att vara medlem i Team 3000, utöver det faktum att man tillhör en grupp.

När teamet inte är ute och reser är de utspridda över landet, och även om några av medlemmarna bor i samma städer sker merparten av gruppens interagerande över internet. Framför allt är det den interna Skypegruppen som utnyttjas. Den som tror att merparten av samtalet är koncentrerad pokerteori i sin ädlaste form lär emellertid bli besviken.

"Det händer väl någon gång om dagen att det diskuteras något seriöst där" säger Jimmy J. Teamkamraterna instämmer och säger att om det inte är så att någon sitter på ett viktigt finalbord är det bara en bråkdel av samtalet som rör spelteori och analys. Samtidigt menar de att det är tacksamt att det alltid finns riktigt kompetent kunskap tillhands dygnet runt om det skulle behövas. Jimmy Ö medger dock att de borde prata mer teori än de gör.

Jimmy Jönsson, vinnare av Unibet Open

Flera av medlemmarna i Team3000 är involverade i den debatt som det senaste året pågått kring GTO / optimal spelteori kontra exploativt spel, men gruppen poängterar att de olika medlemmarna har väldigt varierad approach kring detta. Även om den teoretiska kunskapen genomgående är hög med svenska mått mätt, och alla tänker på att balansera upp sitt spel, sker detta i väldigt olika omfattning.

"Jag kör explo så länge jag har marker att spela med, sen blir det väl någon form av GTO med 20bb osv" säger Christian Jeppsson, medan en annan av medlemmarna (som vill vara anonym)säger att han är relativt strikt när det gäller avstegen från vad han anser är spelteoretiskt korrekt. Detta framkallar viss munterhet hos övriga medlemmar då de anser att detta är att stort understatement.

Ingen medveten plan

Två av de som synts mest i samband med namnet Team 3000 är Jimmy Ö och Per. De kan inte riktigt enas om svaret på frågan om det varit medvetet att namedroppa teamnamnet i olika sammanhang, och promota gruppen. Per säger att han mest tycker att det varit en kul grej, medan Jimmy menar att det på sätt och vis kan ha varit medvetet.

"Man kan säkert dra vinning av det medialt sett, men det är inget uttalat mål" konstaterar Per.

Team 3000s medlemmar ger ett öppet och vänligt intryck när man möter dem, och ställer dessutom gärna ställer upp och pratar om både sitt och andras spel. Samtidigt finns det en tydlig vi-mot-världen-attityd i gemenskapen. Uppfattningen om det egna och framför allt gruppens teoretiska kunskap är stor, och respekten för andra spelaren förmåga är begränsad. Resultatmässig framgång ger killarna inte mycket för innan den teoretiska kunskapen är bevisad, och attityden i jargongen kan nog uppfattas som både dryg och hård bitvis. Samtidigt är det här inget unikt för Team 3000, utan en fullt naturlig gruppmekanism som inträffar när en grupp människor med ett gemensamt mål svetsas samman. Jag tror att det kan vara en nödvändig drivkraft för att nå riktigt stor framgång. Det är något vi sett i både idrottslag och rockband som slagit sig fram i konkurrensen. Det som är imponerande just i det här fallet är att man faktiskt byggt en laganda i en i övrigt mycket egoistisk spelform.

Teamet en faktor för framgång

Alla instämmer i att teamet har haft en avgörande påverkan på de individuella framgångarna. De som är med i gruppen hade en stor variation av kunnande innan de blev en del av gemenskapen, men har snabbt utvecklats på det teoretiska planet.

"Jag har på oerhört kort tid lärt mig spela turneringar och gör det garanterat med profit. Det hade aldrig hänt utan Team 3000" säger Jesper. "Även om mina framgångar handlar om små pengar i jämförelse med andras framgångar "

Oscar Kroon, nominerad till Årets rookie på SPA. Finalbord i Swedish Open

"Hade jag inte lärt känna alla fantastiska människor i detta team för 3-4 år sen hade jag kanske inte hållit på idag" inflikar Erik Arvidsson. "Framför allt hade jag inte ens varit i närheten av lika duktig"

Per fyller i och säger att diskussionen givetvis är det viktigaste för den spelmässiga utvecklingen, men att det är den sociala biten som är teamets verkliga behållning. Han säger också att detta är en av anledningarna till att han orkar resa så mycket som han gör för att spela poker.

Teamet har nu växt till att innefatta ett tjugotal medlemmar och ett okänt antal till som får anses som "hangarounds" eller "friends of."

"Jag ser inte varför det skulle vara några risker med att växa" menar Jesper Rönning. "I grund och botten är det ju ett kompisgäng och någon som klickar med gruppen och sen ansluter ser jag inte hur vi skulle kunna ta skada av."

Flera medlemmar instämmer och menar att det mer handlar om att det ska vara människor som passar in än att man ska ha någon form av övre gräns. Simon Persson sticker in att det kanske skulle vara bra att begränsa antalet medlemmar om det blev fler teoridiskussioner, men får direkt mothugg av Christian som inte tror det skulle vara någon fördel.

Många viljor och personligheter

Jag skulle vilja kategorisera Team 3000 som en tämligen heterogen grupp, med många olika viljor och personligheter. Samtidigt finns det en del faktorer som definitivt förenar dem. Samtliga medlemmar är män under trettio år och tämligen framgångsrika pokerspelare. Dessutom lever de i singelliv eller i parförhållanden utan barn vilket möjliggör en livsstil som innebär ett stort mått av frihet.

"Jag tror att de flesta i teamet är väldigt tävlingsinriktade ’sportkillar’ i grunden", säger Erik. "Sen tycker jag även att alla är duktiga på att bjuda på sig själva."
Per säger också att det inte finns några givna kriterier som ska uppfyllas för att bli medlem, utan det handlar om vara en "skön människa".

Christian Jeppsson. Elva i WSOP $2500 NLH. Vinnare av sidoevent i EPT

Att medlemmarna spelar högt ligger lite i sakens natur då livetouren blivit något av en samlingsplats för teamet, och omedveten "rekryteringsbas" för nytillkomna. De som spelar återkommande på touren är de som har råd, och de är duktiga och/eller tursamma spelare med ekonomisk framgång som gör att de kan spela högt.

Även om medlemmarna kommit till allt efter vägen och sammansättningen är högst informell finns det ändå några av individerna som mer än andra kommit att få en ledarroll. Gruppen enas snabbt om att det i första hand är Jimmy Ö och Per som det mesta kretsar kring, även om Christian infogar att "det känns som att vi har olika ledare för olika saker."

Den interna hierarkin

De säger också att det definitivt finns någon sorts intern åsiktshierarki i gruppen, där vissas mening väger tyngre än andras, när det kommer till poker. Samtidigt är det ju de avvikande åsikterna som skapar den kreativa diskussionen, menar Jimmy J.

"Alla har väl sin egen syn på hur man ska spela i olika situationer, sen plockar man lite från andra om man känner att de säger något vettigt", säger Christian. Han säger också att han tror att han är en av de i gruppen som har sämst teoretisk koll när vi kommer in på frågan om det finns en tydlig bild av vilka som är "bäst på poker". Gruppen säger också att skillnaderna inte är jättestora.

"Jag tror det är en jäkligt bra egenskap som pokerspelare att ifrågasätta sig själv en extra gång", säger Erik. "Det finns ju otaliga exempel på duktiga eller halvduktiga spelare som fått hybris och gulat. Jag tror inte det skulle kunna hända någon i det här gänget"

Teamet har ingen uttalad gemensam ekonomisk affär, utan de förehavanden som sker i det sammanhanget handlar främst om procentbyten inför turneringar. Då sker det ad hoc på plats och inte i någon formaliserad form. Jimmy Ö och Per har ett uttalat procentbyte, i övrigt varierar detta huvudsakligen beroende på vilka som är närvarande. De säger att det inte finns någon hierarki i vem som frågar vem, men Erik som är cashgamespelare säger att han aldrig frågar någon av turneringsspecialisterna i en turnering om de vill byta, men nekar aldrig om de frågar honom.

Kristoffer Vadsmo. Cashgamespelare och Europoker Pro

"Oavsett om man ser sig som bättre eller sämre än någon annan är det så lite som skiljer och variansen är så stor" säger Christian. Per instämmer och tillägger att " enda anledningen till att man någonsin skulle neka är om man tycker att man redan bytt bort tillräckligt många procent och vill ha kvar resten själv."

Alla i gruppen är väldigt öppna mot varandra, och hemligheter som nicks och framgångar sprids snabbt internt.

"Om någon skaffar ett nytt nick kanske det som längst hemlighålls i nån vecka", säger Per med en smiley. Både Jimmy J och Christian instämmer och säger att de inte har något behov av att hålla sådant hemligt för gruppen. Samtidigt säger Jimmy att med tanke på att gruppen utgörs av ett tjugotal personer så finns det en hel del personliga saker som inte diskuteras i skypechatten.

"Jag känner att jag har kunnat vara väldigt öppen med det mesta på våra resor.", säger Kristoffer apropå att bli personlig, och får medhåll av flera andra.

Att ge och ta

Fastän ingen av medlemmarna säger det uttalat vid detta samtal gissar jag att en av nycklarna till teamets gemenskap ligger i det Erik sade om att bjuda på sig själva. Det handlar om att ge och ta, oftast i en tämligen rå men hjärtlig kontext. Det är en hård och ganska grabbig humor, som är rätt klassisk för den här typen av grupperingar. Klarar man inte av att bli vänskapligt hånad för sina misstag, eller att gruppen gör sig rolig på ens bekostnad lär man inte bli långlivad, om ens införlivad i sfären. För de som är med det troligen den humorn som blir det "sammanfogande klistret" i gruppen. Detta är nog tämligen synonymt för de flesta team som nått framgångar i pokersverige.

"Även om det hånas både åt höger och vänster ibland tycker jag att alla i vårt gäng är jäkligt ödmjuka i grund och botten när det blir seriöst snack" säger Per Linde innan vi avslutar vårt samtal.

Tack till Team 3000-medlemmarna Oscar Kroon, Kristoffer Vadsmo, Jimmy Jönsson, Jimmy Östensson, Per Linde, Jesper Rönning, Simon Persson, Christian Jeppsson och Erik Arvidsson plus övriga som kommit med input

Kommentera

 • coolt!

  #1
  sexyterran
  2011-05-18 13:35:31

Pokernyheter

Topp 5

De bästa pokerrummen

Topp 5

Bästa pokerbonusarna

Exklusiva turneringar

Endast för våra medlemmar

Sveriges bästa pokerrum & bonusar

 • Bäst
  Ingen bonus
  Paf Poker
  18+ Regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. spelpaus.se
 • Populär
  Ingen bonus
  Coolbet Poker
 • Klassisk
  4 HexaPro-biljetter (20 kr/st)
  Unibet Poker
  18+ Spela ansvarsfullt: www.stodlinjen.se. Regler & villkor gäller.